Annulerings- en cursusvoorwaarden

 • De aanmelding geschiedt schriftelijk middels het aanmeldingsformulier of digitaal via de website www.pepp-r.nl.
 • De inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.
 • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur met het verschuldigde bedrag. De cursuskosten worden door u of uw werkgever voldaan binnen 15 dagen na factuurdatum.
 • Onze trainingen kunnen vrijgesteld zijn van btw. De cursusbedragen zijn inclusief al het cursusmateriaal (tenzij anders aangegeven) en arrangementskosten. U ontvangt één factuur die alle kosten voor de cursus bevat.
 • Bij inschrijving bent u verplicht het totale cursusgeld te voldoen, te betalen voor aanvang van de cursus.
 • Indien het cursusgeld meer bedraagt dan €2.000,00, is het mogelijk om in termijnen te betalen. Indien u dit wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met PEPP-R.
 • In geval van overmacht behoudt PEPP-R zich het recht voor de cursusdata te verschuiven. In geval van maatwerk of in company cursussen zal ten alle tijden in overleg met de opdrachtgever gezocht worden naar de best passende oplossing.
 • Bij onvoldoende deelname vindt de cursus geen doorgang. Het cursusgeld zal dan zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd.
 • Bij over-inschrijving zal een wachtlijst worden aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij de eerstvolgende uitvoering.
 • Na bevestiging van inschrijving geldt voor deelnemers een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze tijd kunt u uw deelname kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
 • Annulering (alleen schriftelijk) is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de cursus. PEPP-R brengt dan 50% van het cursusgeld in rekening. Na 4 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. U bent dan het totale cursusgeld verschuldigd.
 • Met uw gegevens gaat PEPP-R vertrouwelijk om. Deze worden niet aan derden verstrekt. De docenten en trainers in de cursussen van PEPP-R ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Het betreft hier zowel uw gegevens van uw inschrijving als de informatie over u en uw organisatie die tijdens de cursus ter sprake komt.
 • In geval van klachten hanteert PEPP-R de klachtenprocedure die u kunt vinden op www.pepp-r.nl
 • Intellectueel eigendom
  Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door PEPP-R verzorgde cursus, training of opleiding blijft eigendom van PEPP-R.

  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is het (deelnemers) niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen. 

Bedrijven

 

Onderwijs

Inschrijfformulier aanvragen

Inschrijven
Aanvraagformulier Brochures Bedrijven
Beschikbare Brochures *
Aanvraagformulier Brochures Onderwijs
Beschikbare Brochures *

Welke brochures mogen we naar je verzenden?

Aanvraagformulier Brochures Bedrijven
Beschikbare Brochures *